THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100
Liên Quân
GIÁ NICK: 140,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 112

Trang Phục 184

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #100