THÔNG TIN TÀI KHOẢN #38

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#38
Liên Quân
GIÁ NICK: 98,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 99

Trang Phục 136

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #38