THÔNG TIN TÀI KHOẢN #580

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#580
Liên Quân
GIÁ NICK: 163,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 114

Trang Phục 182

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #580