THÔNG TIN TÀI KHOẢN #614

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#614
Liên Quân
GIÁ NICK: 60,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 50

Trang Phục 70

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #614