THÔNG TIN TÀI KHOẢN #618

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#618
Liên Quân
GIÁ NICK: 75,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 75

Trang Phục 89

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #618