THÔNG TIN TÀI KHOẢN #621

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#621
Liên Quân
GIÁ NICK: 138,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 109

Trang Phục 164

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #621