THÔNG TIN TÀI KHOẢN #622

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#622
Liên Quân
GIÁ NICK: 132,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 77

Trang Phục 141

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #622