THÔNG TIN TÀI KHOẢN #624

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#624
Liên Quân
GIÁ NICK: 88,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 78

Trang Phục 122

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #624