THÔNG TIN TÀI KHOẢN #634

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#634
Liên Quân
GIÁ NICK: 78,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 78

Trang Phục 112

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #634