THÔNG TIN TÀI KHOẢN #635

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#635
Liên Quân
GIÁ NICK: 95,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 79

Trang Phục 116

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #635