THÔNG TIN TÀI KHOẢN #636

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#636
Liên Quân
GIÁ NICK: 86,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 90

Trang Phục 117

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #636