THÔNG TIN TÀI KHOẢN #648

các bạn mua về liên kết thông tin rồi mới chơi nha

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#648
Liên Quân
GIÁ NICK: 110,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 109

Trang Phục 143

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #648