THÔNG TIN TÀI KHOẢN #95

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#95
Liên Quân
GIÁ NICK: 138,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 106

Trang Phục 163

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân Giá Rẻ #95